BVRIJ Gedragscode BVRIJ

Gedragscode BVRIJ

Wanneer er binnen een vereniging afspraken worden gemaakt, dan dient iedereen zich daaraan te houden.

In de gedragscode BVRIJ is een aantal gedragsregels opgenomen waaraan leden en bezoekers van onze vereniging zich dienen te houden en waarop ze aangesproken kunnen worden. Uitgangspunt is dat er respect voor elkaar is en duidelijkheid voor iedereen. Binnen onze vereniging vormen onderstaande regels het grondbeginsel.

  1. VLOEKEN en SCHELDEN we niet en maken we geen racistische opmerkingen.
  2. Praten we MET elkaar, NIET over elkaar.
  3. Gedragen we ons correct en sportief.
  4. Spreken we ELKAAR aan op verkeerd gedrag.
  5. Accepteren we beslissingen van leguebestuur en bestuurs (ook als je het er niet mee eens bent).
  6. Verzorgen we KLEDING, materiaal én kleedkamers.
  7. Genieten we van elkaars acties EN accepteren elkaars fouten.
  8. Respecteren we het werk van de onmisbare vrijwilligers.
  9. Veroorzaken we geen overlast