Bestuur

Bestuur BVRIJ Correspondentie-adres
Voorzitter         Dick van der Sloot 06 – 23706697 Bowling Vereniging
  E-mail voorzitter@bvrij.nl Rotterdam IJsselmonde

Secretaris Hanny vd Haspel  06 – 28765129 t.a.v. Hanny van den Haspel
  E-mail secretaris@bvrij.nl Maliebaan 16
Penningmeester Dick Qualm penningmeester@bvrij.nl 3078 XP Rotterdam

Wedstrijdzaken André van den Nouweland
Jos van Vliet ABN-AMRO Bankrekeningnr.
  E-mail wedstrijdzaken@bvrij.nl NL56 ABNA 0459355856

ledenadmin Hanny vd Haspel 06 – 28765129 t.n.v. Bowling Vereniging
E-mail eduard46@xs4all.nl Rotterdam IJsselmonde

Leaguebestuur Dinsdag Jan Kassels
Leaguebestuur Woensdag Hanny vd Haspel
Leaguebestuur Donderdag Eric Louter Vestigingsadres

 Bowling IJsselmonde
 Akkeroord 12
 3078 XP Rotterdam