Besluitenlijst Algemene Leden Vergadering 23 April 2016

Voor diegene die het gemist hebben nogmaals de besluitenlijst ALV april 2016

Beluitenlijst ALV 23 April 2016