DE NACHT GAAT NIET DOOR!!!!

Ls,
Helaas moest het bestuur besluiten om, vanwege een te gering aantal inschrijvingen (5) “De Nacht”niet
door te laten gaan. Het bestuur betreurd deze maatregel en hoop dat volgend jaar het toernooi weer kan
worden georganiseerd.