Monthly Archives: juni 2017

Contributie seizoen 2017-2018

Kijk hier voor de contributiebrief seizoen 2017 – 2018

De teamcaptainsvergadering is op donderdag 31 augustus 2017 om 20.00 uur

U kunt uw contributie overmaken naar

BANK rekening NL56 ABNA 0459355856
t.n.v.: Bowling Vereniging Rotterdam IJsselmonde

Let op ! Contributie betalingen dienen uiterlijk 1 augustus 2017 bij de vereniging binnen te zijn.