Monthly Archives: februari 2017

Wijziging oliepatroon

Beste huisleague bowl(st)ers,

Zoals in de ALV afgesproken en op de besluitenlijst onder punt 5 is opgenomen, zie archief september 2016 op deze site, zal er een oliepatroon wijziging plaatsvinden.

Met ingang van a.s. donderdag 2 maart zal het huisleague oliepatroon Bourbon street gewijzigd worden in Stone street.
Zie ook:
Kegel Recreation Series STONE STREET

Wederzijds Respect

Aan alle leden!!
Onze vereniging kan bogen op een uitstekende samenwerking met het management
en personeel van het bowlinghuis. Zij doen er alles aan om de vereniging
terwille te zijn en een gezellige sfeer te creëren. Waarvoor hulde.
Echter, voor een gezellige sfeer en goed draaiende huisleague’s is niet alleen het bowlinghuis verantwoordelijk. Ook onze vereniging, dus onze leden, zijn mede verantwoordelijk voor een goede sfeer en goed draaiende huisleague’s.
Het valt het bestuur op dat er regelmatig geschreewd of gefloten wordt naar het personeel om een baanstoring en/of bestelling, onder de aandacht te brengen. U wordt verzocht om dit achterwege te laten en eventuele storingen en/of bestellingen te melden aan de bar
Dit zal de sfeer zeker ten goede komen!!!

Dick van der Sloot
voorzitter

Hoge scores Rob van Driel

Donderdag  2 februari heeft Rob van Driel een mooie serie neergezet. Met 269 – 225 – 268 en 246 kwam hij uit op een mooi totaal van 1008, helaas net niet genoeg voor een oorkonde. Rob gefeliciteerd !

Hoge scores Rob van Driel

Donderdag  2 februari heeft Rob van Driel een mooie serie neergezet. Met 269 – 225 – 268 en 246 kwam hij uit op een mooi totaal van 1008, helaas net niet genoeg voor een oorkonde. Rob gefeliciteerd !