Maand: oktober 2015

SPORTPRESTATIE MELDEN

Ls, Teneinde aan sportprestatie extra aandacht te besteden, wil onze PR-man Jan Karreman deze prestaties publiceren in de regio bladen Echter, om dit te kunnen realiseren heeft hij informatie nodig.

30e NACHT VAN IJSSELMONDE

7/8 November 2015 wordt voor de 30e x De nacht van IJsselmonde gehouden. Inschrijvingen per 17 oktober 2015: 1 WIFI EXPERTS 2 SHALL WIN 3 ALL IN THE GAME 4

BESTUURSVERGADERINGEN

Ter informatie: Het bestuur vergadert elke eerste vrijdag van de maand. Voor deze vergaderingen kunt u uw op of aanmerkingen of klachten schriftelijk indienen, die dan de eerst volgende bestuursvergadering